سیاه مشق:

نگاه هنری به سیاه مشق از قرن یازده هجری قمری آغاز شد اما اوج سیاه مشق های ایرانی مربوط به سده ی سیزده  هجری قمری می باشد که در آثار غلامرضا اصفهانی و میر حسین دیده می شود.

مثنی نویسی:

قرینه سازی انعکاسی در خوشنویسی را گویند.

معما نویسی:

نوشتن عبارات پیچیده و معما گونه را گویند.

گلزار:

در این شیوه داخل حروف با انواع گل و بوته پر می شود.

نقاشی خط(خطاشی):

در این شیوه با استفاده از خط ، تصویری را به وجود می آورند. آغازگر این شیوه را اسماعیل جلایر می دانند.از معاصرین می توان به جلیل رسولی و نصرالله افجه ای اشاره کرد.