انواع کاغذ

 1. کاغذ دست ساز
 2. کاغذ ماشینی (رول)
 3.  کاغذ شرقی
 4. کاغذ پنبه ای
 5. کاغذ کهنه پارچه
 6. کاغذ خط ته نقش
 7. کاغذ گر، کاغذی
 8. مقوای کاغذی، مقوای چسبانده

توضیحات مربوط به هر یک را در ادامه مطلب بخوانید.

  کاغذ دست ساز

  کاغذ برگ به برگ ساخته شده ای که با شکل دادن یکسان خمیر آن در یک تشت به عمل می آید

  کاغذ ماشینی (رول)

  کاغذی با روش ساخت جدید که به وسیله دستگاه قالب گیری می شود و قالب آن، توری فلزی گردانی است که کاغذ را به صورت تومار شکل می دهد.

   کاغذ شرقی

  کاغذی که درکشورهای عربی یادرامپراتوری بیزانس ساخته شده باشد-با همان ترکیباتی که کاغذ غربی ساخته شده، اما روش ساخت آن ویژگی های خاص خود را دارد.[ توجه: کاغذ شرقی دارای رنگی تیره وسطحی بسیار صیقلی وتقریباً براق است (به دلیل آهار نشاسته)؛ برگ های آن کلفت، اما نرم؛ ته خط های عمودی آن که اغلب دسته دسته اند و در فواصل نامنظم قرار گرفته اند؛ ته خط های افقی آن قطور، مورب یا تابدارند وعموما فاقد ته نقش هستند.]

  کاغذ پنبه ای

  نام گذاری نادرست برای کاغذ های شرقی، که گمان می رفت از پنبه ساخته شده اند.

  کاغذ کهنه پارچه

  کاغذی که با خمیر بدست آمده از کهنه پاره ساخته می شود.توجه: این اصطلاح برای تقابل کاغذ غربی در برابر کاغذ شرقی به کار می رود وکاغذ پنبه ای نیز خوانده می شود واحتمالاً از پنبه ساخته می شده است

  کاغذ خط ته نقش

  نوعی کاغذ امروزی که در آن به طور ساختگی نشان هایی شبیه ته نقش های افقی و عمودی ایجاد شده است

  مقوای کاغذی، مقوای چسبانده

  ماده ای قطور ومحکم که ازچندین لایه کاغذ روی هم وچسبیده ساخته شده است.

  کاغذ گر، کاغذی

  سازنده یا فروشندۀ کاغذ را کاغذی یا کاغذگر گویند