فهرست نگار پس از جمع­آوری و تدوین شناسنامه لازم برای هر نسخه خطی ، می­تواند آنها را به یکی از گونه­های مختلف تنظیم نماید که اهم آنها به شرح زیر است :

تنظیم بر اساس نام مؤلف

در این روش ، مدخلها بر حسب نام مؤلفین به ترتیب حروف الفبایی تنظیم می­شود . گرچه این روش ، قدیمی­ترین و پر­سابقه ­ترین روشهای فهرست نگاری بوده است ، و نسبت به سایر شیوه­های فهرست نویسی ، تا حدی آسان و راحت است ، لکن این عیب را دارد که ارتباط بین موضوعها ، نادیده انگاشته شده است .

2 - تنظیم بر حسب موضوع

در این روش کتابها به حسب موضوع فهرست می­شوند ؛ بصورتی که مدخلهای هر موضوع کنار یکدیگر قرار می­گیرند و میان آنها ارتباط منطقی بر قرار است ، که خود دارای اهمیت بسیاری می­باشد .

معمولاً تقسیم­بندی موضوعات ، وابسته به مجموعه­ای است که فهرست نگاری روی آنها کار می­کند و می­تواند موضوعات خود را برابر شرایط موجود ، مطابق سلیقۀ خود تنظیم کند ، و سر عنوانهای هر موضوعی را به ترتیب الفبایی مرتب نماید ، و پس از آن کتابهای هر موضوع را به شیوۀ الفبایی منظم کند .

گاهی کتابی در موضوع خاص نگارش می­یابد که غالباً در چنین آثاری ، زیر نام هر مؤلفی ، آثارش آمده است ؛ مثلاً تاریخ حکماء­الاسلام ، تألیف ظهیر­الدین بیهقی ، متوّفی 565 ه . ق ، طباقات­الاطباء ، اثر ، ابن ابی اصیبعه ، متوفی 668 ه . ق ؛ صِوان­­­الحکمة ، تألیف ابو سلیمان منطقی بجستانی ، متوفی بعد از سال 391 ؛ بغیة­الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة ، تألیف جلال­الدین عبد­الرحمن سیوطی شافعی ، متوفی 911 ه . ق ؛ طبقات­الشعراء ، اثر دعبل خزایی شاعر اهل بیت ( ع )، متوفی 246 ه . ق ، ( در سن 98 سالگی )؛ طبقات­القراء ، تألیف صدر­الحفاظ حسن­بن احمد همدانی ، متوفی 569 ه . ق ، طبقات­الرجال ، اثر ابی جعفر احمدبن محمدبن خالد برقی ؛ و کتاب­الایرانیون و الادب­العربی ، تألیف قیس آل قیس شاعر و ادیب معاصر و ...

برخی از فهرستها جامع موضوعات مختلف هستند از قبیل : فهرست استوری به نام ادبیات فارسی و فهرست کارل بروکلمان موسوم به تاریخ­الادب العربی و فهرست سزگین به نام تاریخ­التراث العربی و فهرست نسخه­های خطی فارسی اثر احمد منزوی و فهرست مشترک او و فهرست آستان قدس رضوی و فهرست ابن یوسف ( سپهسالار تهران )، فهرست کتابخانه ظاهریه دمشق ، فهرست خدیویه مصر ، فهرست آصفیه حیدرآباد دکن ، فهرست مجلس ، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و ....

3 – تنظیم بر حسب نام کتاب

در این شیوه ، مدخلها برحسب نام کتاب به ترتیب حروف الفباء تنظیم می شود . در این روش مناسب است که فهرست نگار ، مشخصات هر اثر را به دو بخش جداگانه تهیه کند که در یک بخش کتاب شناسی و در بخش دیگر نسخه شناسی باشد و هر یک را مطابق قواعد ذکر شده در آغاز این بحث فراهم آورد .